KVKK

Yükümlülük Durum Tespiti

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uyum süreci içerisinde öncelikle şirketinizin faaliyetleri kapsamında elde ettiği kişisel verilerin niteliği, sektörü ve hacmi gibi kriterler baz alınarak yükümlülük durum tespiti yapılır. Bu çalışmalar sonucunda şirketinizin VERBİS’e kayıt olup olmaması gerektiğine ve yapılması gereken diğer teknik ve idari tedbirlere ilişkin sizi bilgilendiriyoruz.