Danışmanlık
Hizmetlerimiz

Kişisel verileri işleyen firmaların kanuna tam uyum sağlayabilmesi için
durum tespiti yapılması, gerekli idari & teknik tedbirlerin alınması,
sicil kayıt işlerimlerinin tamamlanması ve denetim-eğitim-farkındalık
hizmetlerini sunuyoruz.

Yükümlülük Durum Tespiti

Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanun’a uyum süreci içerisinde şirketinizin faaliyetleri kapsamında elde ettiği kişisel verilerin niteliği, sektörü ve hacmi gibi kriterler baz alınarak yükümlülük durum tespiti yapılır.

İdari Tedbirler Süreci

Şirketinizin mevcut iş süreçlerini, politikalarını ve prosedürlerini inceleyerek risk analizi gerçekleştiriyoruz ve kanuni yeterlilikleri karşılayabilmek için alınması gereken aksiyonları çıkarıyoruz.

Teknik Tedbirler Süreci

Şirketinizin mevcut BT sistemlerini ve bilgi güvenliği önlemlerini inceleyerek risk analizi gerçekleştiriyoruz ve kanuni yeterlilikleri karşılayabilmek için alınması gereken aksiyonları çıkarıyoruz.

Verbis Kaydı

Şirketinizde bulunan kişisel verilerin hangi amaçlı alındığını, ne türde olduklarını, nerelere aktarıldığı gibi hususları derleyerek veri envanterinizi hazırlıyoruz ve VERBİS sistemine giriş işlemlerinizi tamamlıyoruz.

Denetim

Çalışmalar bittikten 3 ay sonra uzman ekibimizle idari ve teknik denetim çalışması gerçekleştirip uygulamanın doğru olup olmadığı ve alınması gereken ek tedbirler hakkında çalışma yapıyoruz.

Eğitim

Önem derecesi yüksek olan bu konuda çalışanlarınızın farkındalığının artması için online & sınıfiçi eğitimler düzenliyoruz.